In English

Villő néptánccsoport
Nívódíjas martonvásári néptáncegyüttes

     » Címlap » Táncok » Vezetők               Mind le Mind fel

AKIK NÉLKÜL NINCS TÁNC

Vajda Rozália - néptánctanár

Vajda Rozália és Vajda LeventeErdélyben, Baróton született, férjével és három gyermekvel Martonvásáron él. Iskolai tanulmányaimat Középajtán, Erdővidéken kezdte, majd gimnáziumi éveit Sepsiszentgyörgyön folytatta, 1986-ban történelem- filológia szakon érettségiztem. 1984-től a „Stúdió” táncegyüttes tagja, 1990-től Háromszék Állami Népi Együttesnél folytatja táncos pályafutását. 1996-ban férjével együtt a Budapesti Magyar Táncművészeti Főiskola Néptánc-pedagógus szakán végzett. 2005-ben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán Etnográfus oklevelet szerzett. Tagja a MUS-E (Musique-Europe) multikulturális minta programnak, amely 1994–ben a Magyar Zenei Tanács vezetésével indult el Magyarországon. Koncepciója a neves hegedűművész, Lord Yehudi Menuhin nevéhez fűződik. A Magyar Tudományos Akadémia munkatársaival /Dr. Fügedi János, Dr. Felföldi László, Pávai István/ és erdélyi néprajzkutatókkal /Kallós Zoltán Könczei Csilla, Könczei Árpád, Dr. Szalay Zoltán, Fülöp Hajnalka,/ számos néprajzi gyűjtőúton vett részt, magyar, és román lakta területeken egyaránt.

Szakmai életútja
2009 tanár Martonvásári Művészeti Iskola, Beethoven Ált. Isk.
2005 Etnográfus Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán
2005 Francia Tudományos Akadémia olaszországi Képviseletének Pedagógiai díja.
2001 Pedagógiai Nívódíj.
2001 Kínai Nagykövetség Magyar Kultúra Díja
1998 MUS-E (Musique-Europe) program tagja
1996 Magyar Táncművészeti Főiskola Budapest néptánc-pedagógus
1994 Művészeti Iskola tanára
1991 tanár Sajnovits János Általános Iskola Tordas
1990 táncos Háromszék Állami Népi Együttes (Románia)
1985 Stúdió táncegyüttes tagja (Románia)

Vajda Levente - néptánctanár

Vajda Rozália és Vajda LeventeVajda Levente nívódíjas táncpedagógus Erdélyben Baróton született, Martonvásáron lakik feleségével és három gyermekével. A felnőtt oktatás mellet főleg a gyerekek táncoktatását a magyar kultúra ápolását, továbbadását tűzte ki célul. Meggyőződése, hogy a művészetekkel való megismerkedés olyan egyéni értékek kialakulását segítik elő, amelyek más környezetben soha nem kerülnének felszínre. A művészeti nevelés alkalmat ad a művészeti ágak különböző műfajai iránti érdeklődő és fogékony résztvevők képességeinek fejlesztésére. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a résztvevő érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket.

Szakmai életútja
2006 Országos szakértő OKÉV
2006-1997 között igazgatóhelyettes Martonvásári Művészeti Iskola
2005 Francia Tudományos Akadémia olaszországi Képviseletének Pedagógiai díja
2004 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási vezető
2001 Pedagógiai Nívódíj
2001 Kínai Nagykövetség Magyar Kultúra Díja
1997 MUS-E (Musique-Europe) program tagja
1996 Magyar Táncművészeti Főiskola Budapest néptánc-pedagógus
1993 martonvásári Művészeti Iskola tanára
1991 szakmai előadó Művelődési Ház Tordas
1989 tánckarvezető Háromszék Állami Népi Együttes
1985 Stúdió Táncegyüttes